Publiczne Przedszkole Marchewkowe Pole

Adres: ul. Rezedowa 80, 54-515 Wrocław

sekretariat czynny w godzinach 9-14, Katarzyna Serafinowicz, tel. 534 105 743, biuromarchewka@int.pl

Dyrektor Katarzyna Pruszyńska, tel.  578 002 225, biuro@marchewkowepole.pl

Dyrektor ds. pedagogicznych , tel. 534 102 972, dyrektor.pedagogiczny@marchewkowepole.pl

fb